Cennik

Konsultacja lekarska specjalistyczna (chirurgiczna, protetyczna, implantologiczna) 100 zł
Przegląd stomatologiczny (ocena stanu próchnicy zębów) 30 zł
Zdjęcie RTG panoramiczne cyfrowe 80 zł
Zdjęcie RTG cyfrowe punktowe 30 zł
Badanie RTG 3D tomografia wycinka łuku 150 zł
Badanie RTG 3D całego łuku 250 zł
Laseroterapia 30 zł
Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie kompozytem 180/250 zł
Wypełnienie przyszyjkowe 150/200 zł
Wypełnienie zęba mlecznego 100 zł
Odbudowa na włóknie szklanym 250 zł
Wybielanie lampą Beyond (oba łuki) w gabinecie 800 zł
Lakowanie 1 ząb 50 zł
Usuwanie kamienia nazębnego z polerowaniem (scaling) 200zł
Piaskowanie + scaling 250 zł
Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : siekacz 500 zł
Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : przedtrzonowiec 700 zł
Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : trzonowiec 800/1000 zł
Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : reendo 1000-1200 zł
Chirurgia stomatologiczna
Usunięcie zęba 200/250 zł
Usunięcie zęba mlecznego 100/150 zł
Operacyjne usunięcie zęba mądrości górnego 300 zł
Operacyjne usunięcie zęba mądrości dolnego 400/600zł
Resekcja (pod mikroskopem) 800zł
Pokrycie recesji zęba 800zł
Szycie po zabiegu 50zł
Protetyka
Korona porcelanowa na podbudowie cerkonowej 1500 zł
Korona w moście na podbudowie cerkonowej 1500 zł
Licówka pełnoceramiczna 1500 zł
Most klejony kompozytowy(1 ząb) 800 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany 200 zł
Proteza szkieletowa 1500 zł
Proteza akrylowa całkowita 1500 zł
Proteza częściowa akrylowa 1500 zł
Inlay/onlay kompozytowy 800 zł
Endokorona 1000 zł
Naprawa protezy : jednego punktu 150 zł
Naprawa protezy : dwóch punktów 250 zł
Naprawa protezy : trzech punktów 300 zł
Implantologia
Wszczepienie implantu tytanowego 2500 zł
Odbudowa – korona porcelanowa Cercon 2000 zł
Prace skomplikowane wyceniane indywidualnie przez lekarza
Wszczepienie materiału kościozastępczego wyceniane indywidualnie przez lekarza
Podniesienie zatoki szczękowej wyceniane indywidualnie przez lekarza
Proteza całkowita dolna plus dwa implanty z zatrzaskami 8000 zł