Cennik usług dentystycznych | Stomatologia Podralscy

Konsultacja lekarska specjalistyczna (protetyczna, implantologiczna, endodontyczna)

100 zł

Przegląd stomatologiczny (ocena stanu próchnicy zębów)

50 zł

Zdjęcie RTG panoramiczne cyfrowe

100 zł

Zdjęcie RTG cyfrowe punktowe

30 zł

Badanie RTG 3D – tomografia wycinka łuku (zęba do endo)

150 zł

Badanie RTG 3D – tomografia całego łuku, szczęka i żuchwa

300 zł

Laseroterapia

30 zł

Znieczulenie komputerowe Quicksleeper 5

50 zł

Stomatologia zachowawcza

Wypełnienie kompozytem

180-300 zł

Wypełnienie przyszyjkowe

150-200 zł

Wypełnienie zęba mlecznego

100 zł

Odbudowa na włóknie szklanym

300 zł

Licówka kompozytowa

300-500 zł

Wybielanie lampą Beyond (oba łuki) w gabinecie

800 zł

Lakowanie 1 ząb

100 zł

Usuwanie kamienia nazębnego z polerowaniem (scaling)

200zł

Piaskowanie + scaling

250 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

300-500 zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego

200-300 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : siekacz / kieł

500 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : przedtrzonowiec

700 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : trzonowiec

800-1000 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : reendo

plus 200 zł

Chirurgia stomatologiczna

Usunięcie zęba

200-300 zł

Usunięcie zęba mlecznego

100-150 zł

Operacyjne usunięcie zęba mądrości górnego

300-400 zł

Operacyjne usunięcie zęba mądrości dolnego

400-800zł

Resekcja (pod mikroskopem)

800zł

Pokrycie recesji zęba

800zł

Użycie PRF w celu przyśpieszenia gojenia

150 zł

Protetyka

Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonowej

1500 zł

Korona w moście na podbudowie cyrkonowej

1500 zł

Licówka pełnoceramiczna

1500 zł

Most klejony kompozytowy (1 ząb)

800 zł

Wkład koronowo-korzeniowy lany

200 zł

Proteza szkieletowa

1500 zł

Proteza akrylowa całkowita

1500 zł

Proteza akrylowa częściowa

1500 zł

Inlay/onlay kompozytowy

800 zł

Endokorona

1000 zł

Naprawa protezy: jednego punktu

150 zł

Naprawa protezy: dwóch punktów

250 zł

Naprawa protezy: trzech punktów

300 zł

Implantologia

Wszczepienie implantu tytanowego

2500 zł

Odbudowa na implancie – korona cyrkonowa CERCON

2000 zł

Prace skomplikowane

wyceniane indywidualnie przez lekarza

Wszczepienie materiału kościozastępczego

wyceniane indywidualne przez lekarza

Podniesienie zatoki szczękowej

wyceniane indywidualnie przez lekarza

Proteza całkowita dolna plus dwa implanty z zatrzaskami

8000 zł

Proteza całkowita dolna plus cztery implanty z zatrzaskami

12000 zł

W cenie leczenia

Znieczulenie miejscowe

bezpłatnie

Kontrolne zdjęcie RTG po leczeniu kanałowym

bezpłatnie

Kontrolne zdjęcie RTG panoramiczne po zabiegu implantologicznym

bezpłatnie