Cennik usług dentystycznych | Stomatologia Podralscy

Konsultacja lekarska specjalistyczna (chirurgiczna, protetyczna, implantologiczna)

100 zł

Przegląd stomatologiczny (ocena stanu próchnicy zębów)

50 zł

Zdjęcie RTG panoramiczne cyfrowe

80 zł

Zdjęcie RTG cyfrowe punktowe

30 zł

Badanie RTG 3D – tomografia wycinka łuku

150 zł

Badanie RTG 3D całego łuku

250 zł

Laseroterapia

30 zł

Stomatologia zachowawcza

Wypełnienie kompozytem

180/250 zł

Wypełnienie przyszyjkowe

150/200 zł

Wypełnienie zęba mlecznego

100 zł

Odbudowa na włóknie szklanym

250 zł

Wybielanie lampą Beyond (oba łuki) w gabinecie

800 zł

Lakowanie 1 ząb

50 zł

Usuwanie kamienia nazębnego z polerowaniem (scaling)

200zł

Piaskowanie + scaling

250 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : siekacz

500 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : przedtrzonowiec

700 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : trzonowiec

800/1000 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : reendo

1000-1200 zł

Chirurgia stomatologiczna

Usunięcie zęba

200/250 zł

Usunięcie zęba mlecznego

100/150 zł

Operacyjne usunięcie zęba mądrości górnego

300 zł

Operacyjne usunięcie zęba mądrości dolnego

400-600zł

Resekcja (pod mikroskopem)

800zł

Pokrycie recesji zęba

800zł

Szycie po zabiegu

50 zł

Protetyka

Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonowej

1500 zł

Korona w moście na  podbudowie cerkonowej

1500 zł

Licówka pełnoceramiczna

1500 zł

Most klejony kompozytowy(1 ząb)

800 zł

Wkład koronowo-korzeniowy lany

200 zł

Proteza szkieletowa

1500 zł

Proteza akrylowa całkowita

1500 zł

Proteza częściowa akrylowa

1300 zł

Inlay/onlay kompozytowy

800 zł

Endokorona

800 zł

Naprawa protezy : jednego punktu

150 zł

Naprawa protezy : dwóch punktów

250 zł

Naprawa protezy : trzech punktów

300 zł

Implantologia

Wszczepienie implantu

2500 zł

Odbudowa – korona porcelanowa Cercon

2000 zł

Prace skomplikowane wyceniane indywidualnie przez lekarza

indywidualna wycena

Wszczepienie materiału kościozastępczego

indywidualna wycena

Podniesienie zatoki szczękowej

indywidualna wycena

Proteza dolna całkowita plus dwa implanty z zatrzaskami

8000 zł