Cennik usług dentystycznych | Stomatologia Podralscy

Konsultacja lekarska specjalistyczna (protetyczna, endodontyczna)

100 zł

Konsultacja implantologiczna

200 zł

Planowanie DSD

1500 zł

Szablon chirurgiczny

200 zł

Skanowanie zębów / cyfrowy wycisk

100 zł

Przegląd stomatologiczny (ocena stanu próchnicy zębów)

50 zł

Zdjęcie RTG panoramiczne cyfrowe

100 zł

Zdjęcie RTG cyfrowe punktowe

50 zł

Badanie RTG CBCT małe pole (zębowe)

200 zł

Badanie RTG 3D – tomografia całego łuku, szczęka i żuchwa

500 zł

Laseroterapia

30 zł

Znieczulenie komputerowe Quicksleeper 5

50 zł

Stomatologia zachowawcza

Wypełnienie kompozytem

300-500 zł

Wypełnienie przyszyjkowe

250 zł

Wypełnienie zęba mlecznego

200 zł

Odbudowa na włóknie szklanym

400-600 zł

Licówka kompozytowa/bonding

700 zł

Odbudowa techniką flow injection

700 zł

Projekt pod odbudowę flow injection

1000 zł

Wybielanie lampą Beyond (oba łuki) w gabinecie

1200 zł

Lakowanie 1 ząb

100 zł

Usuwanie kamienia nazębnego z polerowaniem (scaling)

250zł

Piaskowanie + scaling

300 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

500 zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego

300 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : siekacz / kieł

600-800 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : przedtrzonowiec

800-1000 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : trzonowiec

1200-1500 zł

Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) : reendo

plus 200 zł

Chirurgia stomatologiczna

Usunięcie zęba

300-500 zł

Usunięcie zęba mlecznego

200 zł

Chirurgiczne usunięcie zęba

500 zł

Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości dolnego

800-1000 zł

Resekcja (pod mikroskopem)

1500 zł

Użycie PRF w celu przyśpieszenia gojenia

300 zł

Użycie biomateriału w celu odbudowy kości po ekstrakcji

1000 zł

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba

400 zł

Protetyka

Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonowej

2000 zł

Korona w moście na podbudowie cyrkonowej

2000 zł

Licówka pełnoceramiczna

2000 zł

Most klejony kompozytowy (1 ząb)

1000 zł

Wkład koronowo-korzeniowy lany

400 zł

Proteza szkieletowa

3000 zł

Proteza akrylowa całkowita

3000 zł

Proteza akrylowa częściowa

2500 zł

Inlay/onlay kompozytowy

1000 zł

Endokorona kompozytowa

1000 zł

Naprawa protezy: jednego punktu

200 zł

Naprawa protezy: dwóch punktów

250 zł

Naprawa protezy: trzech punktów

300 zł

Implantologia

Wszczepienie implantu tytanowego

2500 zł

Implantacja natychmiastowa (wszczepienie implantu)

3500 zł

Odbudowa na implancie – korona cyrkonowa CERCON

2500 zł

Prace skomplikowane

wyceniane indywidualnie przez lekarza

Wszczepienie materiału kościozastępczego

od 1000 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

3000-5000 zł

Proteza całkowita dolna plus dwa implanty z zatrzaskami

10000 zł

Proteza całkowita dolna plus cztery implanty z zatrzaskami

14000 zł

Prace pełnołukowe na implantach

od 35000 zł