Uczulenie na metale objawia się zazwyczaj zwykłym lub przewlekłym kontaktowym zapaleniem skóry
występującym z miejscu bezpośredniego kontaktu z powodującym reakcję alergiczną przedmiotem. W
wypadku implantów zębowych, poza odczynami podrażnieniami zauważalnymi w otoczeniu implantu,
uczulenie objawia się zazwyczaj metalozą, włóknieniem okołoprotezowym oraz przerostem dziąseł,
które grożą destabilizacją osadzonego w dziąśle implantu. U niektórych pacjentów reakcja alergiczna
może także objawiać się alergicznym zapaleniem spojówek, alergicznym nieżytem nosa oraz astmą
oskrzelową. W określonych przypadkach może również dojść do wstrząsu anafilaktycznego.

Jak postępować w wypadku wystąpienia objawów uczulenia na implanty zębowe?

W wypadku wystąpienia u pacjenta objawów uczulenia na implanty zębowe, w pierwszej kolejności
stosowane jest odpowiednie, zalecone przez lekarza leczenie zachowawcze. W sytuacji, gdy nie
przynosi ono pożądanych rezultatów, a przeprowadzone badania diagnostyczne wykazały uczulenie na
składowe zastosowanego w leczeniu protetycznym materiału, konieczne może okazać się usunięcie
szkodliwego implantu. Ponowne uzupełnienie ubytku w uzębieniu w wypadku osoby uczulonej powinno
zostać przeprowadzone z użyciem implantów wykonanych z materiałów niepowodujących reakcji
alergicznych.

Zastosowanie tytanu w implantologii stomatologicznej

Większość współcześnie stosowanych w implantologii stomatologicznej implantów zębowych została
wykonana z tytanu. Warto jednak pamiętać, że tytan może występować pod kilkoma postaciami –
wyróżnia się cztery klasy czystego tytanu oraz jego związki z innymi metalami. Z uwagi na fakt, iż
produkcja metalu o niskiej zawartości zanieczyszczeń wiąże się z wystąpieniem wielu trudności oraz
wysokimi kosztami, wiele firm produkujących implanty stomatologiczne wykorzystuje w tym celu stopy
tytanu zawierające domieszkę takich pierwiastków, jak:

  • aluminium,
  • glin,
  • cyrkon,
  • niob,
  • wanad.

Zastosowanie tytanu w implantologii stomatologicznej

Czy tytan może uczulać?

W opinii środowiska naukowego czysty tytan nie posiada składników, które mogą wywoływać reakcje
alergiczne. Metal ten ma więc niemal zerowy potencjał uczulający i jest całkowicie neutralny dla
ludzkiego organizmu. Reakcje alergiczne na wykonane z tytanu implanty zębowe spowodowane są
domieszką wykorzystanych do ich produkcji innych metali.

U osób uczulonych na metale, u których wszczepiony został implant zębowy, może dojść do wystąpienia
reakcji alergicznej objawiającej się:

  • podrażnieniami skóry,
  • metalozą,
  • włóknieniem okołoprotezowym,
  • przerostem dziąseł.

Dolegliwości te mogą prowadzić do destabilizacji osadzonego w dziąśle implantu i powodować
konieczność jego usunięcia. By zapobiegać występowaniu reakcji alergicznej na implant zębowy,
najlepiej wykorzystywać implanty wykonane z czystego, obojętnego biologicznie tytanu, które dają
jednie minimalne ryzyko odrzucenia wszczepu przez organizm ludzki. Wykorzystanie czystego tytanu
bez domieszek innych metali generuje wyższą cenę, daje jednak gwarancję bezpieczeństwa i pozwala
uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości wywołanych uczuleniem.