W ostatnich latach świat stomatologii uległ radykalnej zmianie, wraz z coraz szerszym zastosowaniem technologii cyfrowej. Jednym z pozytywnych aspektów, które ten postęp oferuje pacjentom, jest wygoda, szybkość, skuteczność i bezpieczeństwo.

Stomatologia cyfrowa stopniowo wkracza do stomatologii tradycyjnej, szczególnie w tak innowacyjnych dziedzinach jak stomatologia implantologiczna. Obecnie praktycznie cała codzienna praca może być wykonywana w całości przy użyciu procesów cyfrowych, od momentu wejścia pacjenta do kliniki aż do zamontowania ostatecznej protezy. „Zęby w jeden dzień” to niezwykły przełom w dziedzinie stomatologii. Jak więc działa stomatologia cyfrowa i na czym polega?

Etapy stomatologii cyfrowej

Stomatologia cyfrowa składa się z kilku podstawowych etapów, do których należą:

1. Faza wstępna

W fazie wstępnej wykonujemy skanowanie wewnątrzustne lub radiografię cyfrową całego obszaru, w którym znajduje się element wymagający leczenia. W ten sposób sprawdzimy stan jamy ustnej i zębów pacjenta.

2. Faza projektu

Po uzyskaniu zeskanowanego obrazu interesującego nas obszaru, a także konkretnego zęba, rozpoczynamy pracę na komputerze ze specyfikacją leczenia, które ma być przeprowadzone. Wykonywany jest indywidualny projekt anatomii i koloru zęba lub trzonowca, tak aby był on całkowicie zgodny z przestrzenią, w której ma być umieszczony w jamie ustnej. Jest to projekt wykonywany przy użyciu technologia znanej jako technologia CAD, dzięki której to możemy dokonać modyfikacji elementu i nadać mu geometryczny wygląd w 3 wymiarach.

3. Faza wykonania projektu (faza końcowa)

W końcowej fazie uzyskujemy spersonalizowany projekt, w którym wszystkie parametry są idealnie wymierzone i dopasowane do cyfrowego modelu. Wtedy przechodzimy do fazy druku 3D. Po uzyskaniu pożądanej struktury protetycznej jest ona lakierowana na ten sam kolor co pozostałe zęby i wypiekana w temperaturze 860 stopni w celu jej utrwalenia i uzyskania jednorodnej estetyki.

stomatologia cyfrowa Gdańsk

Druk 3D w stomatologii cyfrowej

Dzięki stomatologii cyfrowej możemy raz na zawsze pożegnać się z tradycyjnymi wyciskami (alginatowymi i silikonowymi), które były bez wątpienia swoistym obciążeniem dla pacjentów, a także ich powtarzaniem, co miało miejsce bardzo często, gdy pracownie protetyczne wykonujące protezy i implanty zgłaszały wątpliwości lub zastrzeżenia co do pomiarów wykonanych ręcznie w gabinetach stomatologicznych. Nie ulega wątpliwości, iż we wszystkich swoich zastosowaniach stomatologia cyfrowa zapewnia większą precyzję, dokładność wyników i szybkość działania. Jej zaletą jest również możliwość uniknięcia niepożądanych błędów oraz lepszego planowania leczenia przed jego rozpoczęciem, dzięki możliwości uzyskania wyniku cyfrowo, a także oszczędność czasu i kosztów związanych z procesem leczenia, które przebiega w sposób ciągły, szybki oraz ma niskie ryzyko pomyłek.

Zastosowania stomatologii cyfrowej

Każdego dnia zastosowanie stomatologii cyfrowej w stomatologii jest coraz częstsze, jako że rewolucjonizuje różne specjalności dziedziny zajmującej się leczeniem zębów, takie jak m.in.:

  • Implantologia cyfrowa, gdzie chirurgia sterowana jest za pomocą szyn wykonanych za pomocą cyfrowego planowania.
  • Cyfrowa implantologia ortodontyczna: górne i dolne łuki są skanowane, a pacjentowi pokazuje się ostateczne wyniki leczenia za pomocą specjalistycznego programu i to, zanim jeszcze szyny zostaną wydrukowane w wymiarze 3D.
  • Cyfrowa estetyka stomatologiczna to projektowanie anatomii i koloru zębów do odbudowy, a nade wszystko smile design, a więc możliwość pokazania pacjentowi (w niektórych przypadkach), jak będzie wyglądała praca oraz jaki uzyskamy efekt, jeszcze przed jej wykonaniem.
  • Cyfrowa proteza stomatologiczna polega na skanowaniu, projektowaniu, a także na frezowaniu protezy.

Przełom w dziedzinie stomatologii

Cyfryzacja praktyki stomatologicznej powoli staje się codziennością. Stopniowo wkracza ona w obszar tradycyjnej stomatologii, zwłaszcza w tak innowacyjnych dziedzinach jak implantologia. W dzisiejszych czasach praktycznie cała codzienna praca może być wykonywana w całości przy użyciu procesów cyfrowych, od momentu wejścia pacjenta do kliniki aż do zamontowania ostatecznej protezy.

Diagnostyka i planowanie leczenia za pomocą obrazowania 3D, chirurgia sterowana lub wykorzystanie technologii CAD i CAM przynoszą większą precyzję i dokładność. Kamery wewnątrzustne, sprzęt radiologiczny 2D i 3D, wysokowydajne i tanie systemy komputerowe, jak i oprogramowanie do zarządzania pacjentem i komunikacji, stanowią o prężnym rozwoju i ewolucji technicznej w tej dziedzinie.