Implantologia to współcześnie najlepsza metoda uzupełniania braków w uzębieniu, która cechuje się wysoką funkcjonalnością, trwałością oraz estetyką. Wśród implantów zębów dostępne są tak zwane implanty krótkie. Czym są, w jakich przypadkach są stosowane i czym różnią się od implantów tradycyjnych?

Czym są krótkie implanty?

Krótkie implanty to implanty zębów, które nie wymagają uprzedniego przeprowadzenia dodatkowego zabiegu rekonstrukcji kości i pozwalają na szybką regenerację wyrostka zębodołowego. Z uwagi na ich niewielką długość, implanty tego typu mieszczą się w niższej kości, a ich szerokość pozwala im wykorzystać całą dostępną przestrzeń. Posiadają łącznik, na którym mocowana jest korona protetyczna i są równie trwałe i wytrzymałe, co dłuższe implanty tradycyjne. Są w stanie zastąpić ząb w bardzo naturalny sposób – imitują korzeń, dzięki czemu uzyskują mocną stabilizację.

W jakich przypadkach stosowane są krótkie implanty?

Krótkie implanty stosowane są najczęściej w sytuacji, gdy warunki w jamie ustnej pacjenta nie są korzystne do aplikacji implantu standardowego. Pacjenci, którzy decydują się na leczenie implantologiczne dopiero po dłuższym czasie od utraty zęba, często doświadczają zaniku kości wyrostka zębodołowego, która staje się zbyt krótka, by wstawić długie implanty tradycyjne i zamontować protezę na implantach. W ich wypadku uzupełnienie braku uzębienia możliwe jest albo po uprzednim przeprowadzeniu zabiegu augmentacji kości, albo przy zastosowaniu krótkich implantów. Krótkie implanty doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy do wszczepienia implantu dochodzi w trakcie tej samej wizyty w gabinecie stomatologicznym, podczas której doszło do ekstrakcji zęba.

Różnice między implantami krótkimi a standardowymi

Między implantami krótkimi a standardowymi występuje wiele różnic, które dotyczą przede wszystkim:

  • kształtu,
  • stopnia integracji i czasu gojenia,
  • miejsca wprowadzania implantu,
  • konieczności przeprowadzenia dodatkowych zabiegów augmentacji kości,
  • ryzyka wystąpienia stanów zapalnych i podrażnienia dziąseł,
  • trwałości oraz łatwości w utrzymaniu.

Kształt

Jak sama nazwa wskazuje, implanty krótkie są krótsze od implantów standardowych.

Stopień integracji i czas gojenia

Dzięki swojemu kształtowi, implanty krótkie zapewniają więcej powierzchni do integracji z kością niż implanty standardowe. Pozwala to na tworzenie dojrzałej kości z kanałami Haversa pomiędzy lamelami implantu i zwiększenie dynamiki procesów gojenia.

Miejsce wprowadzenia implantu

Krótkie implanty mieszczą się w miejscach, w których wprowadzenie standardowych implantów długich mogłoby spowodować uszkodzenia w obrębie ważnych struktur anatomicznych, takich jak nerwy czy też zatoki.

Dodatkowe zabiegi augmentacji kości

W przeciwieństwie do modeli standardowych, implanty krótkie nie wymagają przeprowadzania skomplikowanych i kosztownych zabiegów odbudowy kości wyrostka zębodołowego oraz podnoszenia dna zatoki szczękowej.

Ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i podrażnienia dziąseł

Krótkie implanty pozwalają uzyskać idealnie szczelne połączenie z koroną, co zapobiega przedostawaniu i namnażaniu się bakterii i tym samym zapobiega powstawaniu stanów zapalnych oraz podrażnieniom dziąseł.

Trwałość

W przeciwieństwie do implantów standardowych, krótkie wyposażone są w system korony zintegrowanej z łącznikiem, co ma niebagatelne znaczenie dla trwałości, a także funkcjonalności uzupełnienia protetycznego.

Łatwość w utrzymaniu

Korony montowane na krótkich implantach są łatwe do wyjęcia, naprawienia i wypolerowania. Mogą też bez trudu mieć zmieniony kolor i kształt. W wypadku implantów tradycyjnych tego typu zabiegi są długotrwałe i wiążą się z ryzykiem powstania uszkodzeń.

implant gdansk

Zalety krótkich implantów

Krótkie implanty pozwalają na zastosowanie mniej obciążających protokołów postępowania przy zachowaniu pełnej wartości terapeutycznej. Oferują wysoką estetykę wypełnienia przy równoczesnej odbudowie funkcji żucia. Dzięki swojej specyfice mogą być umieszczane w bezpiecznej odległości od witalnych struktur anatomicznych, co pozwala uniknąć trudnych zabiegów augmentacji pionowej wyrostka zębodołowego i zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej. Krótkie implanty osiągają natychmiastową stabilizację i sprawdzają się nawet przy dużym zaniku kości. Oferują rehabilitację protetyczną osobom ze znaczną atrofią wyrostków zębodołowych i mogą być bezpiecznie stosowane u wszystkich pacjentów. Skracają czas leczenia i minimalizują ryzyko niepowodzeń oraz powikłań, zarówno wczesnych, jak i późnych, przez co znacząco redukują koszty leczenia implantologicznego.

Ze względu na długą listę zalet, krótkie implanty są rodzajem implantów zębów szczególnie chętnie stosowanym w naszym Gabinecie Stomatologicznym Podralscy w Gdańsku.