Implanty stanowią najlepszą metodę uzupełniania braków w uzębieniu. Są niezwykle estetyczne, funkcjonalne, trwałe, a przy tym bezpieczne dla organizmu. Wszczepienie implantów zębów w Gabinecie Stomatologicznym Podralscy w Gdańsku często poprzedzane jest dodatkowym zabiegiem w postaci augmentacji kości.

Kość szczęki w następstwie ekstrakcji zęba

W następstwie ekstrakcji zęba kość szczęki zaczyna zanikać. Jest to proces postępujący, który rozpoczyna się natychmiast po usunięciu zęba. Jego tempo zależy od takich czynników, jak:

 • ogólny stan zdrowia,
 • ewentualne niedobory witamin i minerałów,
 • współwystępujące choroby przewlekłe,
 • wiek pacjenta.

Zanik kostny zawsze wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. By do nich nie dopuścić, należy przeprowadzić implementację zęba natychmiast po zabiegu jego ekstrakcji. W sytuacji, gdy implementacja z jakiegoś powodu nie została wykonana w bezpośrednim następstwie usunięcia zęba, w celu wprowadzenia implantu w późniejszym terminie konieczne jest przeprowadzenie regeneracji kości.

Co zrobić, by zregenerować kość szczęki?

By zregenerować kość szczęki i przygotować podłoże kostne pod implant, konieczne jest wykonanie augmentacji kości – zabiegu, w którym odbudowywana jest tkanka kostna w obrębie wyrostka zębodołowego oraz część zębodołowej żuchwy. Augmentacja kości, zwana również sterowaną regeneracją kości, może zostać przeprowadzona przy użyciu różnego rodzaju biomateriałów. W zależności od sytuacji, lekarz wykonujący zabieg może sięgnąć po takie wypełnienia, jak:

 • wypełnienie autogenne, czyli własny materiał kostny pobrany bezpośrednio z kości z obszaru żuchwy pacjenta (bródki, okolicy za zębami trzonowymi lub okolicy guza szczęki), a czasami z talerza biodrowego bądź kości piszczelowej,
 • wypełnienie allogenne, zwane też homogennym, czyli materiał kostny pochodzący od dawców, przechowywany w tak zwanych bankach kości,
 • ksenograft będący odpowiednio przygotowanym i przetworzonym materiałem kostnym pochodzenia zwierzęcego,
 • wypełnienie alloplastyczne, czyli syntetyczne materiały kościopodobne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego.

Biomateriały wykorzystywane w procesie sterowanej regeneracji kości różnią się pod względem posiadanych właściwości. Za najbardziej skuteczną uznaje się augmentację z użyciem własnych tkanek pacjenta, niemniej każda z metod pozwala uzyskać doskonałe efekty. Współczesne sposoby odbudowy kości szczęki zapewniają pacjentom maksymalny możliwy komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Stosowana jest ochrona zębodołu na czas regeneracji tkanki przy pomocy błon zaporowych, dzięki której możliwe jest wytworzenie w miejscu ubytku pełnowartościowej tkanki kostnej będącej odpowiednim podłożem dla późniejszej odbudowy protetycznej.

Zabieg regeneracji kości

Regeneracja kości jest poprzedzona odpowiednią diagnostyką obrazową, która pozwala na ocenę stanu tkanki kostnej pacjenta i wybór odpowiedniej metody augmentacji. W wypadku augmentacji z wypełnieniem autogennym konieczne jest pobranie materiału do autoprzeszczepu. Zabieg wykonywany jest w sterylnych warunkach pod znieczuleniem (miejscowym lub ogólnym), co pozwala zredukować do minimum dolegliwości bólowe oraz dyskomfort odczuwany przez pacjenta. Procedura regeneracji kości przebiega w następujących etapach:

 • odpreparowanie płata błony śluzowej i tkanki okostnej,
 • wprowadzenie wypełnienia w głąb ubytku,
 • pokrycie wypełnienia specjalną membraną chroniącą przed wrastaniem tkanek miękkich,
 • wprowadzenie błon zaporowych wykonanych z materiału resorbowalnego lub nieresorbowalnego.

Po zabiegu pacjent jest zobowiązany do zażywania przepisanych przez lekarza środków farmaceutycznych – leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych lub antybiotyków – które ograniczają dyskomfort i zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań. Musi ponadto pamiętać o przestrzeganiu właściwej higieny jamy ustnej i stawianiu się na wymaganych wizytach kontrolnych.

W zależności od obszaru, na jakim została przeprowadzona sterowana regeneracja kości, wszczepiony materiał ulega przebudowie przez okres od trzech do nawet sześciu miesięcy. Po upływie tego czasu oraz przeprowadzeniu niezbędnych badań, jeżeli rezultaty zabiegu są zadowalające, można przystąpić do leczenia implantologicznego.

Kiedy konieczna jest regeneracja kości?

Regeneracja kości jest konieczna w sytuacji, gdy:

 • u pacjenta występują braki w uzębieniu spowodowane urazami mechanicznymi, ekstrakcją, niewłaściwą higieną jamy ustnej,
 • konieczna jest odbudowa wyrostka zębodołowego przed planowanym leczeniem implantologicznym i zamontowaniem protezy na implantach,
 • doszło do zaniku kości spowodowanego stanem zapalnym tkanki przyzębia lub wzrostem torbieli,
 • u pacjenta występuje parodontoza,
 • u pacjenta doszło do wystąpienia kieszeni przyzębnych.

Augmentacja kości pozwala nie tylko na skuteczne wszczepienie implantu zębowego. Jest stosowana także w celu ochrony przed negatywnymi konsekwencjami zaniku tkanki kostnej, takimi jak trwałe zmiany w budowie szczęki i żuchwy, które prowadzą do dysfunkcji narządu żucia, wad zgryzu, a nawet zmian rysów twarzy.